Blog

Actualitat i consells

Poden els gats i gossos menjar com les persones?

des. 21, 2020 | Nutrició, Veterinari

Cada cop veiem més animals que s’alimenten igual que els seus propietaris, però sabem si és el més adequat? Avui des de Pura Vida animal us volem respondre a la pregunta: Poden els gats i gossos menjar com les persones?

Els orígens

Com tots sabem, l’ancestre de l’home, és el primat, i els primats, son omnívors, el que vol dir, que mengen de tot.

Per una banda, l’ancestre del gat, es el gat salvatge africà, que va aparèixer fa 3-4 milions d’anys, aquest, va evolucionar al desert, menjant altres mamífers, rèptils i insectes. Satisfeia els seus requeriments d’aigua amb l’aliment. Per tant, podem dir, que era un carnívor estricte.

Gos menjar

Per altre banda, el gos ve d’un ancestre comú entre el llop que coneixem avui dia (Canis lupus) i els nostres gossos de companyia (Canis lupus familiaris). Aquests primers llops, van aparèixer fa 1 milió d’anys, tot i que s’alimentaven a base de preses, carronya i contingut intestinal; a l’hivern i en èpoques d’escassetat, no els hi quedava més remei que alimentar-se a base de fruites, insectes, baies, escorces, femtes, ossos vells, terra… Per tant, el gos no es un carnívor estricte, seria per dir-ho d’alguna manera, un carnívor adaptat, sense arribar a ser un omnívor.

 

Adaptació en el temps

La veritat és que, han passat molts anys des de llavors… i amb tants anys, hi han hagut alguns canvis en la dieta, o adaptacions.

Quan l’home s’estableix en campaments (fa 100-200 mil anys), el gos, cada vegada caça menys i menja menys preses fresques, i es tornen rebuscadors de brossa, carronya, ossos i contingut intestinal.

Posteriorment, l’home comença a plantar cereals (fa 10-15 mil anys). El gos s’alimenta d’ossos, rosegadors, femtes, matèria vegetal podrida, restes de carn i vísceres en mal estat. Els nostres gossos, segueixen sent carronyers, però amb necessitats carnívores.

I que passa amb els gats? Fa 3-7 mil anys a Egipte hi comencen a haver els primers orris de cereals, i es aquí on els gats comencen a alimentar-se del que serà la seva presa estrella, els ratolins.

Gat menjant

Entre 2 mil i 100 anys enrere, el canvi dietètic en els nostres companys, ha sigut mínim, i per tant, no hi ha hagut cap canvi en el genoma ni en la fisiologia nutricional.

El canvi més gran en la seva dieta, ha aparegut durant els últims 40-150 anys, depenent de si es gat o gos i del país, a causa dels aliments processats, tot i que 150 anys, es un temps molt curt, comparat amb tots els anys d’adaptació, per produir canvis en el genoma a partir d’un aliment, que fins llavors, ha sigut totalment aliè.

No haurien de menjar com les persones

Per tant, la pregunta de si poden els gats i gossos menjar com les persones queda contestada: els gats i gossos no haurien de menjar el mateix que nosaltres, ja que la seva genètica nutricional no està preparada per digerir la quantitat de matèria vegetal i hidrats de carboni que digerim nosaltres.

Si tens més dubtes de com cuidar i protegir els teus companys, no ho dubtis i contacta amb nosaltres!