Plans

per a gossos

Cadells menors de 1 any

Benvingut a casa menut!

10% descompte

6 mesos | 4 visites

1 revisió general gratuïta

1 assessoramient nutricional

1 inmunoestimulació

2 anàlisis coprològics

3 vacunes

1 microxip

1 test d’anticossos vacunals vaccicheck

1a visita
Revisió, assessoramiento nutricional,
inmunoestimulació i anàlisis coprològic (60 min)

2a visita
Vacuna Trivalent (15 min)

3a visita
Vacuna Trivalent i Coprològic (25min)

4a visita
Vacuna leptospira, test Vaccicheck i microxip (30 min)

Benvingut a casa menut! PLUS

15% descompte

6 mesos | 5 visites

1 revisió general gratuïta

1 assessoramient nutricional

1 inmunoestimulació

2 anàlisis coprològics

3 vacunes

1 microxip

1 test d’anticossos vacunals vaccicheck

1 sessió d’assessoramient comportamental de cadell a domicili

1a visita
 Assessorament Comportamental de cadell (60 min)

2a visita
Revisió, assessorament nutricional,inmunoestimulació
i anàlisis coprològic (60 min)

3a visita
Vacuna Trivalent (15 min)

4a visita
Vacuna Trivalent i Coprològic (25 min)

5a visita
Vacuna Leptospira, test Vaccicheck i microxip (30 min)

Formes de Pagament

Formes de pagament: pagament únic en el moment de la contractatació del pla; fraccionat en nº de visites del pla; mensual segons la duració del pla.

Adults de 1 a 7 anys

Pelut feliç 

10% descompte

12 mesos | 2 visites

1 Test Vaccicheck

1 o 2 vacunes (segons resultats test Vaccicheck)

2 Anàlisis coprològics

1 inmunoestimulació gratuita

1 analítica de sang general

10% de descompte en neteja dental

 

1a visita
Revisió anual amb anàlisis coprològic, analítica de sang general,
test Vaccicheck i, si es necessàri, vacuna trivalent (40 min)

2a visita
Vacuna leptospira amb inmunoestimulació i anàlisis coprològic (40 min)

Pelut feliç PLUS

15% descompte

12 mesos | 2 visites

1 Test Vaccicheck

1 o 2 vacunes (segons resultats test Vaccicheck)

2 Anàlisis coprològics

10% de descompte en neteja dental

1 inmunoestimulació gratuita

1 analítica de sang general

Desparasitació externa completa per
ectoparàsits i mosquits (12 mesos)

1a visita
Revisió anual amb anàlisis coprològic, analítica de sang general,
test Vaccicheck i, si es necesàri, vacuna trivalent (40 min)

2a visita
Vacuna leptospira amb
inmunoestimulació i anàlisis coprològic (40 min)

Desparasitació externa completa
per ectoparàsits i mosquits (12 mesos)

Formes de Pagament

Formes de pagament: pagament únic en el moment de la contractatació del pla; fraccionat en nº de visites del pla; mensual segons la duració del pla.

Sénior més de 7 anys

Pelets blancs

10% descompte

12 mesos | 2 visites 

2 revisions geriàtriques

1 Test Vaccicheck

1 Vacuna trivalent (si el test d’anticossos vacunals,
Vaccicheck surt negatiu)

2 Anàlisis coprològics

1 Analítica sanguínea (perfil geriàtric)

 1 Anàlisi d’orina gratuit

10% dte en neteja dental

1a visita
Revisió Sénior​, anàlisis coprològic,
test vaccicheck i, en cas necessàri, vacuna trivalent (40 min)

2a visita
Analítica sanguínia de perfil geriàtric
amb revisió, coprològic i anàlisi d’orina (40 min)

Pelets blancs PLUS

15% descompte

12 mesos | 3 visites

2 revisions Sénior

1 Test Vaccicheck

1 Vacuna trivalent (si el test d’anticossos vacunals,
Vaccicheck surt negatiu)

2 Anàlisis coprològics

1 Analítica sanguínea (perfil geriàtric)

 1 Anàlisi d’orina gratuit

10% dte en neteja dental

1 Ecografía abdominal

1a visita
Revisió Sénior, amb anàlisis coprològic, test Vaccicheck
i, en cas necessàri, vacuna trivalent (40 min)

2a visita
Analítica sanguínia de perfil geriàtric
amb revisió, coprològic i anàlisi d’orina (40 min)

3a visita
Ecografia Abdominal (60 min)

Pelets blancs PLUS + Desparasitació Externa

12 mesos | 3 visites

1 Revisió Sénior

1 Test Vaccicheck

1 Vacuna trivalent (si el test d’anticossos vacunals,
Vaccicheck surt negatiu)

2 Revisions

2 Anàlisis coprològics

1 Analítica sanguínea (perfil geriàtric)

 1 Anàlisi d’orina gratuit

10% dte en neteja dental

1 Ecografía abdominal

Desparasitació externa completa per a ectoparàsits i mosquits (12 mesos)

 

1a visita
Revisió geriàtric, anàlisis coprològic, test Vaccicheck i en cas necessàri, vacuna trivalent (40 min)

2a visita
Analítica sanguínia de perfil geriàtric amb revisió, coprològic i anàlisi d’orina (40 min)

3a visita
Ecografía Abdominal (60 min)

Desparasitació externa completa per ectoparàsits i mosquits (12 mesos)

Formes de Pagament

Formes de pagament: pagament únic en el moment de la contractatació del pla; fraccionat en nº de visites del pla; mensual segons la duració del pla.