Plans

per a gats

Kitten menors de 1 any

Benvingut a casa! (indoor)

10% descompte

6 mesos | 3 visites

1 Visita d’assessorament nutricional

Inmunoestimulació

2 Anàlisis coprològics

2 Vacunes Trivalents

1a visita
Assessorament nutricional amb
inmunoestimulació i anàlisis coprològic (60 min)

2a visita
Vacuna Trivalent (15 min)

3a visita
Vacuna Trivalent amb anàlisis (25 min)

Benvingut a casa! PLUS (indoor)

15% descompte

6 mesos | 4 visites

1 Visita d’assessorament nutricional

Inmunoestimulació

2 Anàlisis coprològics

2 Vacunes Trivalents

1 Test d’anticossos vacunals Vaccicheck

1a visita
Assessoramiento nutricional amb
inmunoestimulació i anàlisis coprològic (60 min)

2a visita
Vacuna Trivalent (15 min)

3a visita
Vacuna trivalent i anàlisis coprològic (25 min)

4a visita
Test Vaccicheck (30 min)

Benvingut a casa! (outdoor)

10% descompte

6 mesos | 4 visites

1 Visita d’assessoramient nutricional

1 Revisió general

Inmunoestimulació

2 Anàlisis coprològics

2 Vacunes trivalents

1 Test FIV/Felv gratuït

2 Vacuna leucemia

1 Test d’anticossos vacunals Vaccicheck

1 Microxip

1a visita
Revisió, assessoramient nutricional amb inmunoestimulació
i anàlisis coprològic (60 min)

2a visita
Vacuna Trivalent (15 min)

3a visita
Vacuna trivalent, leucemia i anàlisis coprològic (25 min)

4a visita
Test FIV/Felv, vacuna leucemia
amb test Vaccicheck i microxip (30 min)

Benvingut a casa! PLUS (outdoor)

15% descompte

6 mesos | 4 visites

1 Visita d’assessoramient nutricional

1 Revisió general

Inmunoestimulació

2 Anàlisis coprològics

2 Vacunes trivalents

1 Test FIV/Felv gratuït

2 Vacuna leucemia

1 Test d’anticossos vacunals Vaccicheck

1 Microxip

Desparasitació externa completa

1a visita
Assessoramiento nutricional amb inmunoestimulació
i anàlisis coprològic (60 min)

2a visita
Vacuna Trivalent (15 min)

3a visita
Vacuna trivalent, leucemia i anàlisis coprològic (25 min)

4a visita
Test FIV/Felv, vacuna leucemia
amb test Vaccicheck i microxip (30 min)

Desparasitació externa completa (6 mesos)

 

Formes de Pagament

Formes de pagament: pagament únic en el moment de la contractatació del pla; fraccionat en nº de visites del pla; mensual segons la duració del pla.

Adults de 1 a 7 anys

Mixino feliç  (outdoor)

10% descompte

12 mesos | 2 visites

1 Revisió general

1 Test d’anticossos vacunals Vaccicheck

1 Vacuna trivalent (si el test surt negatiu)

1 vacuna leucemia

2 Anàlisis coprològics

Desparasitació interna i externa (12 mesos)

1a visita
Revisió anual amb test vaccicheck, vacuna trivalent (si el test es negatiu) i anàlisis coprològic (40 min)

2a visita
 Vacuna leucemia i anàlisis coprològic (25 min)

Desparasitació interna i externa (12 mesos)

Formes de Pagament

Formes de pagament: pagament únic en el moment de la contractatació del pla; fraccionat en nº de visites del pla; mensual segons la duració del pla.

Geriàtric més de 7 anys

Pelets blancs (indoor)

10% descompte

12 mesos | 2 visites 

1 Revisió geriàtric

1 Test d’anticossos vacunals Vaccicheck

1 Vacuna trivalent (si el test es negatiu)

1 Revisió general

1 Analítica sanguínea de perfil geriàtric

1 Anàlisi d’orina gratuit

10% dte en neteja dental

2 Anàlisis coprològics

1a visita
Revisió geriàtric amb test vaccicheck
i vacuna trivalent (si el test es negatiu)
amb anàlisis coprològic (40 min)

2a visita
Anàlisis de perfil geriàtric amb
revisió general, anàlisis coprològic i d’orina (30 min)

Pelets blancs PLUS (indoor )

15% descompte

12 mesos | 3 visites 

1 Revisió geriàtric

1 Test d’anticossos vacunals Vaccicheck

1 Vacuna trivalent (si el test es negatiu)

1 Revisió general

1 Analítica sanguínea de perfil geriàtric

1 Anàlisi d’orina gratuit

10% dte en neteja dental

2 Anàlisis coprològics

1 Ecografia abdominal

1a visita
Revisió geriàtric amb test vaccicheck i
vacuna trivalent (si el test es negatiu) amb anàlisis coprològic (40 min)

2a visita
Anàlisis de perfil geriàtric amb revisió general, 
anàlisis coprològic i d’orina i d’orina (30 min)

3a visita
Ecografia Abdominal (60 min)

Pelets blancs (outdoor)

15% descompte

12 mesos | 2 visites 

1 Revisió geriàtric

1 Test d’anticossos vacunals Vaccicheck

1 vacuna trivalent (si el test es negatiu)

1 Revisió general

1 Analítica sanguinea de perfil geriàtric

2 Anàlisis coprològics

Desparasitació interna i externa (12 mesos)

10% dte en neteja dental

1 Anàlisi d’orina gratuit

 

1a visita
Revisió geriàtric amb test Vaccicheck i vacuna trivalent (si el test es negatiu)
amb anàlisis coprològic (40 min)

2a visita
Anàlisis de perfil geriàtric amb revisió general, anàlisis coprològic i d’orina (30 min)

Desparasitació interna i externa (12 mesos)

Formes de Pagament

Formes de pagament: pagament únic en el moment de la contractatació del pla; fraccionat en nº de visites del pla; mensual segons la duració del pla.